Zarząd

Zarząd:

  • Prezes – dr Bartłomiej Szade
  • Wiceprezes – dr Agnieszka Ardeńska
  • Sekretarz – dr hab. Dorota Groffik
  • Skarbnik – Aleksandra Małota
  • Członek – Monika Cichecka
  • Członek – dr Renata Firak
  • Członek – mgr inż. Dominik Gołaszewski
  • Członek – dr Michał Skóra