Kontakt

ZNP AWF Katowice, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice, tel. +48 32 207 53 43

e-mail: znp@awf.katowice.pl        www.znp.awf.katowice.pl

NIP: 634-26-69-637, REGON: 2403384434, KRS: 0000056941

Zarząd
dr Bartłomiej Szade Prezes tel. +48 604754244
dr Agnieszka Ardeńska Wiceprezes tel: +48 32 2075343
dr hab. Dorota Groffik Sekretarz tel: +48 32 2075157
Aleksandra Małota Skarbnik tel: +48 32 2075140
Monika Cichecka Członek zarządu tel: +48 32 2075346
dr Renata Firak Członek zarządu tel: +48 32 2075504
mgr inż. Dominik Gołaszewski Członek zarządu tel: +48 32 2075272
dr Michal Skóra Członek zarządu tel: +48 32 2075205
Komisja Rewizyjna
dr hab. Anna Zwierzchowska Przewodnicząca tel: +48 32 2075133
Karin Ardeńska-Stolecka Członek tel: +48 32 2075119

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.