Termin i miejsce

27-28 czerwca 2015r.

Kampus AWF Katowice ul Mikołowska 72A, Katowice

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.