Realizowane przedmioty

 

Kierunek Zarządzanie:

 1. Geneza i rozwój turystyki
 2. Geneza i rozwój sportu
 3. Infrastruktyra sportowa
 4. Polityka zdrowotna i zarządzanie w ochronie zdrowia
 5. Organizacja systemu ochrony zdrowia
 6. Historia fizjoterapii
 7. Nauki o organizacji
 8. PDW Konsulting personalny
 9. PDW Zmiana wartości pieniądza w czasie
 10. PDW Podstawy securitologii
 11. Konwersatorium Produkty innowacyjne w turystyce
 12. Konwersatorium Współczesne szanse i zagrożenia rozwoju turystyki i sportu
 13. Konwersatorium Ochrona praw konsumenta
 14. Zarządzanie kulturą fizyczną
 15. Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe w ZOZ
 16. Zarządzanie projektami
 17. PDW Język migany w zarządzaniu
 18. PDW Public relations, negocjacje i komunikacja
 19. Konwersatorium Marketing regionu turystycznego
 20. Programowanie i obsługa ruchu turystycznego
 21. Organizacja imprez sportowych
 22. Marketing w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych
 23. Organizacja imprez sportowych osób niepełnosprawnych

Kierunek Turystyka i Rekreacja

 1. Historia turystyki i rekreacji
 2. Konwersatorium Współczesne szanse i zagrożenia rozwoju turystyki i sportu
 3. Konwersatorium Produkty innowacyjne w turystyce, sporcie i rekreacji
 4. Rozwój zrównoważony w turystyce i rekreacji