Zaliczenia i egzaminy

 

Sport Osób Niepełnosprawnych:
 Zaliczenie teoretyczne – test 
 Zaliczenie praktyczne z przygotowania i prowadzenia
 zajęć treningowych.
 Zaliczenie godzin bezkontaktowych
 
Adaptowana Aktywność Ruchowa :
Zaliczenie teoretyczne – test 
Zaliczenie praktyczne z techniki jazdy na wózku inwalidzkim i techniki marszu z kijami 
Przygotowania i prowadzenia zajęć ruchowych z grupą.
Praca pisemna z wybranej tematyki.
Zaliczenie godzin bezkontaktowych.
 
 
Praca zaliczeniowa/ sylabus
Przygotowanie i prowadzenia zajęć ruchowych z grupą
Zaliczenie godziń bezkontaktowych
 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.