Wzory zgłoszeń

 

Zgłaszanie kandydatów

Zgłoszenie, w formie pisemnej do przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, powinno zawierać zgodę kandydata na kandydowanie oraz potwierdzenie działu właściwego do spraw pracowniczych, dotyczące spełnienia kryteriów zatrudnienia i wieku, związanych z czynnym i biernym prawem wyborczym. Zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji dziekana i prodziekanów powinny również zawierać uzasadnienie obejmujące
w szczególności charakterystykę osiągnięć naukowych i doświadczeń organizacyjnych kandydata. Zgłoszenia kandydatów powinny być składane na ręce sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr Korneli Czajor (pokój. 12, budynek główny) od poniedziałku do piątku, zgodnie z terminarzem wyborczym.

Zgłoszenie do Rady Wydziału (pobierz)

Zgłoszenie (pobierz)