Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziałowa Komisja Wyborcza - kadencja 2016-2020


Skład osobowy:

1)  prof. dr hab. Romuald Szopa - przewodniczący

2)  dr Wojciech Chudy – zastępca przewodniczącego

3)  mgr Kornelia Czajor – sekretarz

4) mgr Ryszard Harmaciński

5)  dr Marcin Hyski

Przedstawiciele studentów:

6)  Adrian Dziedzic

7)  Paweł Łuczak