Wybory Dziekana i Prodziekanów

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

 

Wybory Dziekana i Prodziekanów 2016

 

Kolegium Elektorów Wydziału w dniu 23 lutego 2016r. dokonało wyboru prodziekanów na kadencję 2016-2020.

Prodziekanami zostali:

- prof. dr hab. inż. Romuald Szopa

- dr Piotr Halemba doc. AWF – prodziekan do spraw studentów

- dr hab. inż. Stefan Nowak

 

 Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej   mgr Kornelia Czajor,               

                                                                                                                          Katowice, 24.02.2016 r.                                              

             


Kolegium Elektorów Wydziału w dniu 11 lutego 2016 r. dokonało wyboru dziekana na kadencję 2016-2020.

Dziekanem Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką został prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz.

 

Dziekan-elekt zgłosił kandydatów na prodziekanów:

- prof. dr hab. inż. Romuald Szopa;

- dr Piotr Halemba doc. AWF – prodziekan do spraw studentów;

- dr hab. inż. Stefan Nowak

 

 Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej   mgr Kornelia Czajor,                                                                                        

                                                                                                                           Katowice, 12.02.2016 r.       


                                       

Zgłoszony został jeden kandydat na dziekana Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką:

prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz

 

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr Kornelia Czajor,

                                                                                                                            Katowice, dnia 10.02.2016r.