Władze Wydziału

                                                  

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

                                                                              

                                                                                              

                                                                                      dr Piotr Halemba, prof. AWF Katowice

 

Prodziekan ds. studiów II stopnia
kierunek Zarządzanie
Prodziekan ds. nauki i rozwoju
kierunek Zarządzanie

                 

                                                                                     

                               prof. dr hab. Romuald Szopa                                                    dr hab. Stefan Nowak, prof. AWF Katowice

 

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
  1. dr Piotr Halemba, prof. AWF Katowice – dziekan
  2. prof. dr hab. Romuald Szopa - prodziekan
  3. dr hab. Stefan Nowak, prof. AWF Katowice – prodziekan
  4. ks. prof. dr hab. Jan Zimny
  5. dr hab. Brygida Grzeganek-Więcek, prof. AWF Katowice
  6. dr hab. Kazimierz Nagody - Mrozowicz
  7. dr hab. Janusz  Szopa, prof. AWF Katowice
  8. dr hab. Włodzimierz Kramarz, prof. AWF Katowice
  9. dr Wojciech Chudy
  10. dr Agnieszka Górka-Chowaniec
Przedstawiciele pracowników AWF nie będących nauczycielami akademickimi

    
     11. mgr Kornelia Czajor

Przedstawiciele Związków Zawodowych

    
     12. mgr Iwona Olczyk
     13. dr Artur Gołaś

Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

    
     14. Adrian Dziedzic
     15. Patrycja Leśniewska 
     16. Paweł Łuczak