Władze Wydziału

                                                  

Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

                                                                              

                                                                                             

                                                                                                           dr  Robert Roczniok

 

Prodziekan ds. kierunku

bezpieczeństwo wewnętrzne

Prodziekan ds. kierunku
 zarządzanie

                 

                                                                                     

                              dr Andrzej Szymański                                                                                                    dr Joanna Kantyka

 

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
  1.  – dziekan
  2.  - prodziekan
  3.  – prodziekan
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
Przedstawiciele pracowników AWF nie będących nauczycielami akademickimi

    
     11. mgr Kornelia Czajor

    
  

Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

    
     14.
     15.  
     16.