Stypendia

               

Wydziałowa Komisja Stypendialna w roku akademickim 2018/2019


                                                                dr Marek Szczerbowski - przewodniczący
                                                                Adrian Dziedzi - wiceprzewodniczący
                                                                Karolina Kobylec - sekretarz
                                                                mgr Ryszard Harmaciński - członek komisjii
                                                                Jacek Caban - członek komisjii

 

Stypendia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką - pokój 12
             mgr Katarzyna Wierzbicka - specjalista
           e-mail: k.wierzbicka@awf.katowice.pl
telefon: (32) 207-52-49
I i II stopień
                                                             Godziny otwarcia: 
                            Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 14:00 (przerwa 12:00 - 12:30)
                            Środa: nieczynne
                            Sobota: 9:00 - 13.00 (wg miesięcznego harmonogramu)

 

 

Stypendia w roku akademickim 2018/2019
 Termin składania wniosków do 15.10.2018 do godz. 15:00
 Stypendium socjalne Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich
pokój 102 A
   
 Stypendium socjalne zwiększone
 Stypendium rektora dla najlepszych studentów Dziekanat    
 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych   
 Zapomoga    
 Oświadczenie   

 

Stypendium Ministra w roku akademickim 2018/2019
 Termin składania wniosków  do 17.09.2018 do godz. 15:00
 Wniosek o stypendium Ministra

 Dziekanat
pokój 12

   
 Lista polskich związków sportowych    

 


Regulamin Pomocy Materialnej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r., w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 września 2018 r., w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 47/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 listopada 2018 r., w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 48/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 listopada 2018 r., w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYPENDIA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Szanowni Studenci!

Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 września 2018 r. wnioski o uzyskanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/19 składać należy:

1) w dziekanacie wydziału, w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi;

2) w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego, wnioski należy składać w pok. nr 102

 

Wzory wniosków stanowią załącznik do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów wprowadzonego zarządzeniem

Regulamin (pobierz)

Wzory wniosków (pobierz)

 

STYPENDIUM MINISTRA ROK AKADEMICKI 2018/2019
 
 
Osoby zainteresowane stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w dziekanacie

Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką (pokój nr 12).

Termin składania wniosków: 17.09.2018r.

 Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami !!!

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 lipca 2015 r. (pobierz)
  • Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra 2018/2019 (pobierz)
  • Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki