Rada Wydziału

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza – kadencja 2016-2020

 

Skład osobowy:

1)  prof.dr hab. Romuald Szopa - przewodniczący

2)  dr Wojciech Chudy – zastępca przewodniczącego

3)  mgr Kornelia Czajor – sekretarz

4) dr Marcin Hyski

5)  mgr Ryszard Harmaciński

Przedstawiciele studentów:

6)  Adrian Dziedzic

7)  Paweł Łuczak

 

 

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

 

Skład Rady Wydziału do końca kadencji 2016-2020 stanowi 15 osób, w tym:

 1. dziekan, jako przewodniczący;
 2. 3 prodziekanów;
 3. 5 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, co stanowi wraz z dziekanem  oraz dwoma prodziekanami 53,33 % składu rady;                                                                               
 4. 2 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, co stanowi 14,28% składu rady;
 5. 3 przedstawicieli studentów co stanowi 20,00 % składu rady;
 6. 1 przedstawiciel pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi, co stanowi 6,67% składu rady.

 

 


Przedstawicielami do Rady Wydziału w kadencji 2016-2020 zostali:

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Patrycja Dolniak-Mądrzycka

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Kornelia Czajor

 

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej  

           mgr Kornelia Czajor,                                                                                       Katowice, 21.03.2016 r.       

                                      

WYBORY DO RADY WYDZIAŁU

Zebrania wyborcze w wyborach przedstawicieli do Rady Wydziału Zarządzania Sportem
i Turystyką odbędą się w czwartek 17 marca 2016 r. w sali Rady Wydziału (sala nr 28 budynek nowej biblioteki).:

 • o godz. 900 dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 • o godz. 1000 dla nauczycieli akademickich.

 

Kandydaci do Rady Wydziału w kadencji 2016-2020

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 • Patrycja Dolniak-Mądrzycka
 • Grzegorz Mikrut

 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • Kornelia Czajor

 

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej  

             mgr Kornelia Czajor,                                                                                            Katowice, 14.03.2016 r.                                             

 

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

W skład Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 wchodzi 18 osób, w tym:

 1. dziekan, jako przewodniczący;
 2. 3 prodziekanów;
 3. 8 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, co stanowi wraz z dziekanem  i dwoma prodziekanami 61,12 % składu rady;                                                                              
 4. 1 przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale , co wraz z 1 prodziekanem stanowi 11,11% składu rady;
 5. 4 przedstawicieli studentów co stanowi 22,22 % składu rady;
 6. 1 przedstawiciel pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi, co stanowi 5,55% składu rady.