RADA WYDZIAŁU

Zarządzenie Nr 15/2019

Dziekana Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

z dnia 29 października 2019 roku

 w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Wydziału  Zarządzania Sportem i Turystyką

                                                        

Działając na podstawie §73 ust.1 oraz §84  Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zarządza się co następuje:

§1.

Powołuje się w skład Rady Wydziału następujące osoby:

 1. dr hab. inż. Robert Roczniok, dziekan - przewodniczący,
 2. dr Joanna Kantyka, prodziekan,
 3. dr Andrzej Szymański, prodziekan,
 4. prof. dr hab. Romuald Szopa,
 5. dr hab. Janusz Szopa, prof. AWF Katowice,
 6. dr hab. Brygida Grzeganek-Więcek, prof. AWF Katowice,
 7. dr hab. Zbigniew Grzywna, prof. AWF Katowice,
 8. dr hab. Włodzimierz Kramarz, prof. AWF Katowice,
 9. dr Piotr Halemba, prof. AWF Katowice,
 10. dr hab. Marek Zawartka
 11. dr n. med. Henryk Szczerba
 12.  mgr Kornelia Czajor
 13.  Karolina Kobylec  przedstawiciel studentów
 14.  Przemysław Walak   przedstawiciel studentów
 15.  Weronika Niziołek   przedstawiciel studentów

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    Dziekan

    Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

    dr hab. inż. Robert Roczniok

 

Katowice, 29 październik 2019 r.                                       

 


 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.