Kolegium Elektorów Wydziału

Skład Kolegium Elektorów Wydziału na kadencję 2016-2020:

Elektorzy z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

  1. Kazimierz Mrozowicz-Nagody
  2. Romuald Szopa

Elektorzy z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

  1. Wojciech Chudy

Elektorzy z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  1. Justyna Haber

 

   Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej   mgr Kornelia Czajor,                                Katowice, 10.02.2016 r.                                              


Kandydaci do Kolegium Elektorów Wydziału na kadencję 2016-2020:

z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

  1. Kazimierz Mrozowicz-Nagody
  2. Romuald Szopa

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

  1. Wojciech Chudy

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  1. Justyna Haber

         

             Sekretarz                                                              z-ca Przewodniczącego

Wydziałowej Komisji Wyborczej                                 Wydziałowej Komisji Wyborczej

       mgr Kornelia Czajor                                                    mgr Wojciech Chudy

 

 Skład kolegium elektorów w  kadencji 2016-2020 stanowi  5  osób, w tym:

-  2 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, co stanowi 40% składu
       kolegium;

-  1 przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, co stanowi 20% składu kolegium;

-  1 przedstawiciel studentów, co stanowi 20% składu kolegium;

-  1 przedstawiciel pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi, co stanowi 20% składu kolegium.