Kierunki studiów

STUDIA STACJONARNE

 

Zarządzanie

 

 

 

Zarządzanie

 

 

3-letnie studia I stopnia

 

 

 

2-letnie studia II stopnia

  Specjalności:

  • Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
  • Zarządzanie sportem
  • Zarządzanie usługami zdrowotnymi

 

  • Zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

STUDIA NIESTACJONARNE

 

Zarządzanie

 

2-letnie II stopnia

 
  • Zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.