Kalendarium wyborów uzupełniających do końca kadencji 2016-2020

 

Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką w dniu 6 listopada 2018 r. dokonało wyboru dziekana do końca kadencji 2016-2020.

Dziekanem Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką został

 dr Piotr Halemba doc. AWF

 

 

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr Kornelia Czajor,

                                                                                                                                                                               Katowice, dnia 06.11.2018 r.


W wyborach uzupełniających na dziekana Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką zgłoszony został jeden kandydat:

 dr Piotr Halemba doc. AWF

 

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr Kornelia Czajor,

                                                                                                        Katowice, dnia 31.10.2018 r.


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DZIEKANA

Wybory uzupełniające dziekana Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką  odbędą się we wtorek
6 listopada 2018 r. o godz. 1030 w sali Rady Wydziału (sala nr 26 budynek nowej biblioteki).:

UCHWAŁY NR RWZST-  3 -X/2018               

Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 października 2018 roku

w sprawie terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających dziekana  do końca kadencji  2016-2020.

 

Działając na podstawie uchwały  nr   RWZST-1-XII/2015 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej oraz § 90 ust. 7 pkt 2 Statutu AWF ustala się co następuje:

                                                                    §1

1. Czynności wyborcze  w wyborach dziekana do końca kadencji 2016-2020 odbywać się będą w terminach, zgodnie z tabelą 1:

 

Tabela 1. Terminarz- wybory uzupełniające Dziekana do końca kadencji 2016-2020

Zdarzenia

Terminy w 2018 roku

od

godz.

do

godz.

Zgłaszanie kandydatur  na Dziekana

24 października

środa

 

8:00

30 października

wtorek

14:00

Wybory  Dziekana

6 listopada

wtorek

10:30

                                                                    §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Wydziałowa Komisja Wyborcza

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza – kadencja 2016-2020

 

Skład osobowy:

1)  prof.dr hab. Romuald Szopa - przewodniczący

2)  dr Wojciech Chudy – zastępca przewodniczącego

3)  mgr Kornelia Czajor – sekretarz

4) dr Marcin Hyski

5)  mgr Ryszard Harmaciński

Przedstawiciele studentów:

6)  Adrian Dziedzic

7)  Paweł Łuczak

 

 

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

 

Skład Rady Wydziału do końca kadencji 2016-2020 stanowi 15 osób, w tym:

  1. dziekan, jako przewodniczący;
  2. 3 prodziekanów;
  3. 5 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, co stanowi wraz z dziekanem  oraz dwoma prodziekanami 53,33 % składu rady;                                                                               
  4. 2 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, co stanowi 14,28% składu rady;
  5. 3 przedstawicieli studentów co stanowi 20,00 % składu rady;
  6. 1 przedstawiciel pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi, co stanowi 6,67% składu rady.

 


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY WYDZIAŁU

Zebranie wyborcze w wyborach uzupełniających przedstawicieli do Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką  z grupy pozostałych nauczycieli akademickich odbędzie się we wtorek 2 października 2018 r. o godz. 1000 w sali Rady Wydziału (sala nr 28 budynek nowej biblioteki).:

 

 

Kandydaci do Rady Wydziału do końca kadencji kadencji 2016-2020

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

  • Agnieszka Górka-Chowaniec
  • Wojciech Chudy

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej  

            mgr KorneliaCzajor,                                                      Katowice, 01.10.2018 r.


Terminarz wyborów

Czynności wyborcze  do Rady Wydziału do końca kadencji 2016-2020 odbywać się będą
w terminach, zgodnie z tabelą :

 

Tabela. Terminarz- wybory uzupełniające do Rady Wydziału do końca kadencji 2016-2020

Zdarzenia

Terminy w 2018 roku

od

godz.

do

godz.

Zgłaszanie kandydatur  do Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
 z grupy nauczycieli akademickich

19 września

środa

 

8:00

27 września

czwartek

15:00

Wybory  do Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
 z grupy nauczycieli akademickich

2 października

wtorek

10:00

 


Terminarz czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką oraz w wyborach  dziekana
 i prodziekanów na kadencję 2016-2020 zawiera tabela 1:

Tabela 1.

Zdarzenia

Terminy

od

godz.

do

godz.

Zgłaszanie kandydatur  do Kolegium Elektorów  Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką z grupy nauczycieli akademickich  i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

11 stycznia
poniedziałek

8:00

28 stycznia
czwartek

15:00

Zgłaszanie kandydatur do Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką z grupy studentów

 

11 stycznia
poniedziałek

 

8:00

18 stycznia
poniedziałek

14:00

Wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką przedstawicieli studentów

22 stycznia
piątek

9:00

22 stycznia
piątek

15:00

23 stycznia
sobota

9:00

23 stycznia
sobota

15:00

Wybory  do Kolegium Elektorów  Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

2 lutego wtorek

 

8:00

Wybory  do Kolegium Elektorów  Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką przedstawicieli nauczycieli akademickich

 

2 lutego wtorek

 

9:00

Zgłaszanie kandydatur na Dziekana

 3 lutego
środa

8:00

9 lutego
wtorek

15:00

Cisza wyborcza

10 lutego
środa

 

 

Wybory Dziekana

11 lutego
czwartek

12:00

Zgłaszanie kandydatur na prodziekanów przez

Dziekana - elekta

od dokonania wyboru

12 lutego
czwartek

15:00

Wybory prodziekanów

23 lutego
wtorek

12:00

 

Terminarz czynności wyborczych w wyborach do rady wydziału na kadencję 2016-2020 odbywać się będą w terminach, zgodnie z tabelą 2:

Tabela 2.

Zdarzenia

Terminy

od

godz.

do

godz.

Zgłaszanie kandydatur do Rady Wydziału  z grupy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących  nauczycielami akademickimi.

1 marca
wtorek

8:00

8 marca
wtorek

14:00

Wybory do Rady Wydziału przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

17 marca
czwartek

9:00

Wybory  do Rady Wydziału przedstawicieli nauczycieli akademickich

17 marca
czwartek

10:00