Historia

 

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki został utworzony w 2009 roku.
Na studiach I stopnia kształcimy specjalistów w zakresie Zarządzania na specjalnościach:

  • zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią,
  • zarządzanie sportem,
  • zarządzanie usługami zdrowotnymi ( od roku akademickiego 2014/2015)

            

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom w 2013 roku Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki otrzymała zgodę Ministra
Naukii Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów II stopnia. Na studiach magisterskich kształcimy specjalistów w zakresie
Zarządzania na specjalnościach:

  • zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi,
  • zarządzania kapitałem ludzkimi (od roku akademickiego 2016/2017).

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.