Dyplomowanie - studia II stopnia

 

Informujemy,  iż osoby zainteresowane wznowieniem studiów w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 muszą ostatecznie złożyć  podanie o wznowienie i podpisać umowę przed 1 marca 2019 r., zgodnie z Regulaminem Studiów AWF Katowice § 27 pkt. 4.

 

Teminy
zgłoszenie tematu pracy  do 31.03.2018
złożenie pracy dyplomowej stacjonarne do 28.06.2019
niestacjonarne do 29.06.2019

 

Wzory
 Zgłoszenie tematu
 Karta obiegowa
 Monitorowanie absolwenta (wypełnić komputerowo)
 Podanie - odpis dyplomu w języku obcym
 Pierwsza strona pracy
Dodatkowe informacje
 Pytania do egzaminu zarządzanie kapitałem ludzkim
zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi
 Tematyka prac magisterskich
 Wymogi dot. pisania pracy
Komplet dokumentów składany w dziekanacie

 


Sylabus ,,Seminarium magisterskie"

Uchwała nr RWZST - 1-/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

Uchwała RWZST- 2-V/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku zarządzanie

Zarządzenie Rektora nr ZR 05/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.  w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych

Podręcznik dla autorów, opiekunów i recenzentów prac dyplomowych

 

Informacja dotycząca przygotowania pracy dyplomowej - magisterskiej (pobierz)