Akty prawne

Uczelniane akty prawne
 Statut Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

 Regulamin studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

 Regulamin Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego
im. J. Kukuczki w Katowicach

 

 

Zarządzenia Dziekana 2018
 Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 8 października w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej