Wybory II-go roku kierunku Zarządzanie studia stacjonarne I stopnia na semestr 5 i 6

Wybory II-go roku kierunku Zarządzanie
studia stacjonarne I stopnia
na semestr 5 i 6 (pobierz)