Wybory I-go roku kierunku Zarządzanie studia stacjonarne I stopnia

Wybory I-go roku kierunku Zarządzanie
studia stacjonarne I stopnia 3 i 4 semestr (pobierz)