Tematyka prac licencjackich

Szanowni Studenci II roku IV semestru !

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą RWZST- 2-V/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku zarządzanie tytuł pracy licencjackiej oraz osoba promotora podlegają zatwierdzeniu przez prodziekana właściwego dla danego stopnia studiów.

Proszę o wypełnienie komputerowo załącznika NR 2 do w/w Uchwały i złożenie do dziekanatu pok.11 w terminie do 30 maja 2018r.

Załącznik nr 2 do Uchwały RWZST- 2-V/2015 (pobierz)

Temat zostaje wprowadzony do systemu USOS, celem uzyskania przez Państwa dostępu do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) a tym samym min. inicjacji współpracy
z Promotorem.