Praktyki studenckie, wolontariat - XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2018

Szanowni Studenci, 

W dniach 8-12 czerwca na terenie Katowic, Chorzowa i Mikołowa odbędzie się XI Ogólnopolska Letnia Olimpiada Specjalna w ramach której jest możliwość odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu. 
W ramach praktyk studenckich proponowane są następujące stanowiska:

 1. Asystent Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk  
  osoba z rejonu Katowic, zadania związane przygotowaniem korespondencji, mailing, udział w niektórych spotkaniach i konferencjach, prowadzenie notatek i terminarza spotkań, czas nienormowany, 
 2. Asystent Dyrektora Igrzysk
  osoba z rejonu Rudy Śląskiej Halemby, zadania związane przygotowaniem korespondencji, mailing, udział w niektórych spotkaniach i konferencjach, prowadzenie notatek i terminarza spotkań, czas nienormowany,
 3. Asystent Głównej Księgowej Igrzysk
  osoba z rejonu Rudy Śląskiej, zadania związane z przeglądem dokumentacji finansowej, wprowadzanie dokumentacji, analiza kosztów, pomoc w bieżących pracach księgowych, czas nienormowany, 
 4. Asystent Kierownika Komisji Sportowej
  osoba z rejonu Katowic, zadania związane z przygotowaniem dokumentacji sportowej, przetwarzanie danych zawodników i komisji sędziowskiej, udział w tworzeniu grup startowych, działania w biurze zawodów, czas nienormowany jednak spełniający ilościowe i jakościowe wymagania związane z przebiegiem studiów. –
 5. Asystent Kierownika Komisji Marketingu i Promocji
  osoba z rejonu Katowic, zadania związane z prowadzeniem dokumentacji promocyjnej Igrzysk, kontakt ze sponsorami, ambasadorami, przygotowywanie dokumentacji, mailing, czas nienormowany.

Wiele zadań może być realizowanych zdalnie, z domu, by net, a jedynie część zadań, będzie miało charakter spotkań w warunkach biurowych. 
W sprawie praktyk proszę o kontakt pod numerem telefonu 604254312 lub adres mailowy: a.mysliwiec@olimpiadyspecjalne.pl (Andrzej Myśliwiec).

 

W zakresie wolontariatu, proszę o zgłoszenia osób chętnych do pomocy pod adresem mailowym: d.kania@awf.katowice.pl z dopiskiem WOLONTARIAT IGRZYSK

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej Igrzysk: www.igrzyska2018.pl 

Pozdrawiam 
dr Wojciech Wąsowicz 
Kierowik Praktyk Studenckich na Wydziale Zarządzania