PRAKTYKI STUDENCKIE w ŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Szanowni Studenci,

Serdecznie zapraszamy do odbycia praktyki studenckiej w Śląskiej Organizacji Turystycznej. ŚOT to regionalna organizacja turystyczna, która zajmuje się kreowaniem atrakcyjnego wizerunku oraz promocją turystyczną województwa śląskiego.

W czasie praktyki w Śląskiej Organizacji Turystycznej będą mogli Państwo poznać zakres zadań jakimi zajmuje się organizacja turystyczna oraz poznać w praktyce:

 • działanie regionalnego portalu informacji turystycznej,
 • zasady redakcji stron internetowych,
 • SEO,
 • e-marketing,
 • analizy działań w internecie,
 • organizacji wizyt studyjnych dla dziennikarzy/touroperatorów z kraju i świata,
 • współpracy z mediami przygotowywaniu tekstów reklamowych i prasowych,
 • utrzymywaniu kontaktu z mediami i partnerami w zakresie realizacji określonych projektów,
 • koordynacji działań promocyjnych,
 • obsługi mediów społecznościach.

W szczególności osoby odbywające praktykę w Śląskiej Organizacji Turystycznej mieliby okazję poznać zasady współpracy w ramach  Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki zarządzanego przez Śląską Organizację Turystyczną i będą mogli realizować następujące zadania:

 • aktualizacja treści na stronie internetowej,
 • wprowadzanie i modernizacja danych na stronie internetowej,
 • prowadzenie bazy danych członków Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki,
 • prowadzenie działań promocyjnych w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram,
 • pomoc w organizacji Festiwalu Śląskie Smaki.

Kontakt:
Śląska Organizacja Turystyczna
ul. Mickiewicza 29 ; 40-085 Katowice,
Tel. 32 207 207 1
e-mail: info@slaskie.travel

Powodzenia
dr Wojciech Wąsowicz 
Kierownik Praktyk Studenckich na Wydziale ZSiT