Ankieta - PREFERENCJE W WYBORZE KONSUMPCJI ZBIOROWEJ.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu ankietowym nt. PREFERENCJI W WYBORZE KONSUMPCJI ZBIOROWEJ.
Badanie ma charakter anonimowy a Państwa opinia w zakresie poruszanych w badaniu zagadnień będzie stanowić istotną wartość empiryczną. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższym kwestionariuszu. Wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut.

Poniżej znajduje się link do badania:
https://www.ankieter.awf.katowice.pl/surveys/110/