Wzory podań

1. Zaświadczenia - zaświadczenie dla studenta przenoszącego się do innej uczelni  pdf

2. Przeniesienie studenta z innej uczelni pdf

3. Przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne pdf

4. Przeniesienie na inny kierunek w AWF Katowice pdf

5. Przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne pdf

6. Zajęcia dodatkowe - uczestnictwo w zajęciach z przedmiotów nieobjętych planem studiów pdf

7. IPPS pdf

8. IOS  pdf

9. Zaliczenie komisyjnepdf

10. Egzamin komisyjny pdf

11.Wyznaczenie terminu egzaminu poza sesją egzaminacyjną pdf

12. Przedłużenie sesji pdf

13. Powtarzanie przedmiotu pdf

14. Powtarzanie semestru studiów pdf

15. Wznowienie studiów pdf

16. NIEAKTUALNE

17. Urlop krótkoterminowy pdf

18. Urlop długoterminowy pdf

19. Uczestnictwo w niektórych zajęciach i przystępowanie do zaliczeń oraz egzaminów w trakcie urlopu pdf

20. Nowy termin złożenia pracy dyplomowej pdf

21. Wyznaczenie nowego promotora pdf

22. Wyznaczenie drugiego (ostatecznego) terminu egzaminu dyplomowego pdf

23. NIEAKTUALNE

24. Rezygnacja ze studiów pdf

25.Zaliczenie praktyki pdf