Władze

Dziekan i prodziekani


Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice
studia I stopnia kieruenk sport

 


Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek wychowanie fizyczne i IPPS
dr Krzysztof Wilusz

Prodziekan ds. studiów II stopnia kierunek wychowanie fizyczne
dr Zbigniew Pawelak

Prodziekan ds. studiów  I stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz studiów II stopnia kieruenk trener osobisty z dietetyką sportową
dr hab. Agnieszka Nawrocka

Prodziekan ds. studiów I i II stopnia kierunek turystyka i rekreacja
dr Aleksandra Vierek

Rada Wydziału:
 

1.

 dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice

  Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego – przewodniczący

2.

 dr hab. Agnieszka Nawrocka

  Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego oraz kierownik
  Zakładu Aktywności Fizycznej i Profilaktyki Zdrowia

3.

 dr Zbigniew Pawelak

  Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

4.

 dr Krzysztof Wilusz

  Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego oraz kierownik
  Zakładu Gimnastyki, Tańca i Fitnessu

5.

 dr Aleksandra Vierek

  Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

6.

 prof. dr hab. Janusz Iskra

  kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki

7.

 prof. dr hab. Grzegorz Juras

  kierownik Katedry Motoryczności Człowieka

8.

 prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki

  kierownik Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych

9.

 prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz

  kierownik Katedry Zespołowych Gier Sportowych

10.

 prof. dr hab. Adam Zając

  kierownik Katedry Teorii i Praktyki Sportu

11.

 dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF Katowice

  kierownik Zakładu Biomechaniki

12.

 dr hab. Jarosław Cholewa, prof. AWF Katowice

  przewodniczący Rady Programowej kierunku turystyka
  i rekreacja

13

 dr hab. Małgorzata Grabara, prof. AWF Katowice

  kierownik Zakładu Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej

14.

 dr hab. Adam Maszczyk, prof. AWF Katowice

  kierownik Zakładu Metodologii, Statystyki i Informatyki

15.

 dr hab. Kazimierz Mikołajec, prof. AWF Katowice

  kierownik Zakładu Koszykówki i Piłki Nożnej oraz
  przewodniczący Rady Programowej kierunku sport

16.

 dr hab. Władysław Mynarski, prof. AWF Katowice

  przewodniczący Rady Programowej kierunku aktywność
  fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

17.

 dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice

  kierownik Katedry Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i
  Turystyki

18.

 dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice

  kierownik Zakładu Biomedycznych Podstaw Aktywności
  Fizycznej

19.

 dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. AWF Katowice

  kierownik Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury
  Fizycznej oraz przewodniczący Rady Programowej kierunku
  wychowanie fizyczne

20.

 dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice

  kierownik Katedry Sportów Indywidualnych

21.

 dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF Katowice

  kierownik Katedry Wychowania Fizycznego
  i Adaptowanej Aktywności Fizycznej oraz kierownik Zakładu
  Adaptowanej Aktywności Fizycznej

22.

 dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. AWF Katowice

  kierownik Zakładu Fizjologii

23.

 dr hab. Artur Gołaś

  kierownik Zakładu Teorii Sportu, Żywienia i Suplementacji

24.

 dr Bogusława Gierat

  kierownik Zakładu Antropomotoryki

25.

 dr Ryszard Jarząbek

  kierownik Zakładu Piłki Ręcznej i Piłki Siatkowej

26.

 dr Gerard Kosmala

  kierownik Zakładu Teoretycznych Podstaw Turystyki

27.

 dr Joanna Ogrodnik

  kierownik Zakładu Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

28.

 dr Krzysztof Skalik

  kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

29.

 dr Alicja Stachura

  kierownik Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego

30.

 dr Adam Staszkiewicz

  kierownik Zakładu Terenowych Form Aktywności Fizycznej

31.

 dr Michał Wilk

  kierownik Zakładu Treningu Sportowego i Samoobrony

32.

 mgr Ewa Herman

  kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej

33.

 mgr Magdalena Dudek

  kierownik dziekanatu

34.

 Christina Chavez

  przedstawiciel studentów

35.

 Monika Gzieło

  przedstawiciel studentów

36.

 Kacper Korczok

  przedstawiciel studentów

37.

 Katarzyna Lipa

  przedstawiciel studentów

38.

 Joanna Machaj

  przedstawiciel studentów

39.

 Michał Majorek

  przedstawiciel studentów

40.

 Paweł Przybyła

  przedstawiciel studentów

41.

 Tomasz Sala

  przedstawiciel studentów

42.

 Piotr Szymczak

  przedstawiciel studentów