Uchwały Rady Wydziału

UWAGA!!!! NOWE ZASADY!!!!! UCHWAŁA OBOWIĄZUJE OD SEMESTRU ZIMOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
Uchwała Nr RWWF-9-III/2018 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS)
oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

pobierz
UWAGA!!!! NOWE ZASADY!!!!! UCHWAŁA OBOWIĄZUJE OD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
Uchwała RWWF-1-XI/2015 z dnia 17 listopada 2015 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

Uchwała Nr RWWF-1-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w  sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) na Wydziale Wychowania Fizycznego.

UWAGA!!!! NOWE ZASADY!!!!! UCHWAŁA OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015
Uchwała RWWF-1-VII/2014 z dnia 8 lipca 2014 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programu Kształcenia (IPSPN) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

Uchwała Rady Wydziału z dnia 20 października 2009 roku w sprawie zasad studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programu Nauczania (IPSPN) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)
Wyciąg z uchwały w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki oraz innych ustaleń związanych z realizacją studenckich praktyk zawodowych