Sylabusy - studia II stopnia


Sylabusy kierunek wychowanie fizyczne studia II stopnia

 

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KIERUNKOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (pobierz)

PRAKTYKI (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI - TRENING SPORTOWY (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI - TANIEC (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI - OPIEKUN OSOBY STARSZEJ / ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI - FUNKCJONALNY TRENING ZDROWOTNY OSÓB W ŚREDNIM I STARSZYM WIEKU (pobierz)

MODUŁ: FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ (pobierz)

MODUŁ: PRZEDMIOTY TEORETYCZNE (pobierz)

MODUŁ: SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA Z REKREACJI RUCHOWEJ (pobierz)

MODUŁ: SPECJALIZACJA DODATKOWA (pobierz)

 


Sylabusy kierunek turystyka i rekreacja studia II stopnia

 

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ KIERUNKOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH (pobierz)

MODUŁ DO WYBORU Z RÓŻNYCH OBSZARÓW KSZTAŁCENIA (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU SPECJALNOŚĆI TRENER OSOBISTY (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU SPECJALNOŚĆI TURYSTYKA AKTYWNA (pobierz)


 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.