Sylabusy - studia I stopnia

 


Modułowe efekty kształcenia

Kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia (pobierz)

Kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia (pobierz)

Kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia I stopnia (pobierz)

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (pobierz)

 


Sylabusy kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia

 

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KIERUNKOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA (pobierz)

PRAKTYKI (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO NAUCZANIA PRZYRODY (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO PROWADZENIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DO EDUKACJI ORAZ REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (pobierz)

MODUŁ: SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA (pobierz)

MODUŁ: OBÓZ SZKOLENIOWY (pobierz)


Sylabusy kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia

 

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KIERUNKOWYCH (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH (pobierz)

PRAKTYKI (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU SPECJALNOŚĆI REKREACJA RUCHOWA Z ODNOWĄ PSYCHOSOMATYCZNĄ (pobierz)

MODUŁ ZAJĘĆ Z ZAKRESU SPECJALNOŚĆI PILOT WYCIECZEK (pobierz)

MODUŁ DO WYBORU Z RÓŻNYCH OBSZARÓW KSZTAŁCENIA (pobierz)

MODUŁ INSTRUKTORA REKREACJI (pobierz)


Sylabusy kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - stacjonarne studia I stopnia

 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH - SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU W RAMACH SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH - SPECJALNOŚĆ POLICJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU W RAMACH SPECJALNOŚCI POLICJA W SYSTEMIE BZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (pobierz)


Sylabusy kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - niestacjonarne studia I stopnia

 

MODUŁ PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH - SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU W RAMACH SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH - SPECJALNOŚĆ POLICJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (pobierz)

MODUŁ PRZEDMIOTÓW DO WYBORU W RAMACH SPECJALNOŚCI POLICJA W SYSTEMIE BZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (pobierz)


Sylabusy kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia I stopnia

(pobierz)

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.