Sylabusy - studia I stopnia

 


Modułowe efekty kształcenia

Kierunek wychowanie fizyczne studia I stopnia (pobierz)

Kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia I stopnia (pobierz)

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (pobierz)


Kierunek turystyka i rekreacja studia I stopnia

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH
Grupa zajęć z nauk ekonomicznych (pobierz)
Grupa zajec z nauk humanistyczno-społecznych (pobierz)
Grupa zajęć z nauk medyczno-przyrodniczych (pobierz)

GRUPA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KIERUNKOWYCH
Grupa zajęć z zakresu turystyki (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu rekreacji (pobierz)
Grupa zajęć z nauk ekonomicznych (pobierz)
Grupa zajęć z nauk o zdrowiu (pobierz)
Grupa zajęć z rekreacyjnej aktywności fizycznej (pobierz)

GRUPA ZAJĘĆ OGÓLNOUCZELNIANYCH
Grupa zajec językowych (pobierz)
Grupy zajec ogólnouczelnianych (pobierz)

PRAKTYKI
Grupa zajęć - Praktyki (pobierz)

GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU SPECJALNOŚCI
Grupa zajęć z zakresu specjalności - rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną (pobierz)
Grupa zajęć z zakresu specjaloności pilot wycieczek (pobierz)

GRUPA ZAJĘĆ DO WYBORU
Grupa z różnych obszarów kształcenia do wyboru (pobierz)
Wykład monograficzny - do wyboru (pobierz) 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.