Stypendia

 

Decyzje w sprawie stypendium do odbioru w dziekanacie nr 8 od dnia 30.11.2017r. 


UWAGA  DOKTORANCI 1 ROKU   !!!

            W związku z ukazaniem się w dniu 10.11.2017 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, proszę o składanie wniosków 
w  dziekanacie pokój nr 8 w terminie od 13.11.2017 do 16.11.2017
w godzinach od 9.00 do 14.00.

            Składanie wniosków dotyczy tylko I roku.

Zarządzenie Nr 38/2017 (pobierz)

Zarządzenie nr 39/2017 (pobierz)

                                                                       Kierownik Studiów Doktoranckich

                                                                       prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki

 

Uwaga doktoranci !!!

aktualne informacje na temat stypendiów w roku akademickim 2017/2018

Przekierownia na stronę dotyczącą stypendiów