Sprawy doktoranckie


W dniach 4-5 kwietnia 2019 roku dziekanat studiów doktoranckich oraz spraw naukowych będzie nieczynny.

 


UWAGA!
Doktoranci II roku  2018/2019

II tura wyborów

      

STUDIA DOKTORANCKIE II rok - wybór przedmiotu - 6 semestr w roku akademickim 2019/2020.

Proszę o dokonanie wyborów przez USOSWEB.

Termin rejestracji:

od 05.04.2019 r. godz. 09:00

do 10.04.2019 r. godz. 23:59

 

Każdy doktorant wybiera jeden przedmiot w danym semestrze z zajęć rozwijających umiejętności zawodowe, przygotowujących doktoranta do pracy badawczej lub badawczo-rozwojowej:

SEMESTR VI

  1. Metabolizm wysiłkowy.
  2. Ekonomiczne aspekty kultury fizycznej.

 

                                                                                                    Kierownik Studiów Doktoranckich

                                                                                             dr hab. Adam Maszczyk, prof. AWF Katowice

 

*osoby nie posiadające hasła do systemu USOSweb proszone są o kontakt z dziekanatem

tel. (32)207 51 27 lub e.wilusz@awf.katowice.pl

 


 

Od semestru letniego 2016/2017 obowiązuje KARTA PRAKTYK DOKTORANTA, (pobierz) którą należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i podpisaną złożyć w Dziekanacie Studiów Doktoranckich do końca sesji poprawkowej.

Niezłożenie karty w terminie skutkować będzie niezaliczeniem semestru.

 

Informacje na temat IPPSD


Uwaga Uczestnicy Studiów Doktoranckich
Proszę zgłaszać do Działu Informacji Naukowej (Biblioteka AWF)publikacji pisanych wspólnie z pracownikami AWF Katowice telefonicznie: 32/2075360 lub elektronicznie: info@awf.katowice.pl


Druk upoważnienia

Druk upoważnienia dla kierownika studiów doktoranckich w celu wpisania zaliczenia do systemu uczelnianego USOS z przedmiotu - seminarium doktorskie przez opiekunów naukowych spoza AWF Katowice (pobierz)


Uwaga Słuchacze Studiów Doktoranckich
stacjonarnych – I rok

Opłata za legitymację doktoranta wynosi 17zł.
W/w kwotę należy wpłacić na indywidualne konto USOS, osoby które nie posiadają hasła do konta proszone są o odebranie go w dziekanacie studiów doktoranckich pokój nr 8.