Rekrutacja

 

 

REKRUTACJA do Szkoły Doktorskiej 2019/2020

 

Uchwała Nr AR001-1-V/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020. (pobierz)

 

 


WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 2018/2019

Decyzje o przyjęciu na studia doktoranckie można odbierać osobiście w dniach 26-27. 09.2018 roku w godzinach 9.00-13.00 w pokoju nr 8.

Osoby, które nie zostały przyjęte na studia doktoranckie i nie mogą odebrać decyzji osobiście proszone są o przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy  e.wilusz@awf.katowice.pl swojego adresu do korespondencji, na który drogą pocztową zostanie doręczona decyzja o nieprzyjęciu na studia doktoranckie. Decyzja ta jest podstawą do złożenia odwołania.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (32 207 51 27).

 

Lista osób przyjętych (pobierz)

Lista osób nieprzyjętych (pobierz)

 

 

REKRUTACJA 2018/2019

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie - Zarządzenie nr 13/2018 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie o zainteresowaniach potencjalnych opiekunów prac doktorskich - (pobierz)

Uchwała Nr AR001- 1 -IV/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, formy tych studiów oraz liczby miejsc na studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019. (pobierz)

Załączniki do pobrania: 

Załacznik nr 1 (pobierz)

Załacznik nr 2  (pobierz) 

Załacznik nr 3  (pobierz)

Załacznik nr 4  (pobierz)

Załacznik nr 5  (pobierz)

Załacznik nr 6  (pobierz

Załacznik nr 7  (pobierz

Załącznik nr 8, 8a  (pobierz)

Załącznik nr 9, 9a (pobierz)

Załącznik nr 10 (pobierz)

Załącznik nr 11 (pobierz)

 

 


 

 

REKRUTACJA 2017/2018

Dokumenty będą przyjmowane w pokoju nr 8 w budynku głównym na parterze od poniedziałku do piątku w godzinach:

9:00 - 11:30

12:00-14:00

Terminy rekrutacji - Zarządzenie nr 108/2017 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie terminów składania dokumentów oraz terminów poszczególnych etapów prac komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie - Zarządzenie nr 1070/2017 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie o zainteresowaniach potencjalnych opiekunów prac doktorskich - (pobierz)

Uchwała Nr AR001- 3 -IV/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, formy tych studiów oraz liczby miejsc na studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018. (pobierz)

Załączniki do pobrania: 

Załacznik nr 1 (pobierz)

Załacznik nr 2  (pobierz) 

Załacznik nr 3  (pobierz)

Załacznik nr 4  (pobierz)

Załacznik nr 5  (pobierz)

Załacznik nr 6  (pobierz

Załacznik nr 7  (pobierz


Dokumenty będą przyjmowane w pokoju nr 8 w budynku A od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie o zainteresowaniach potencjalnych opiekunów prac doktorskich - (pobierz)

Terminy rekrutacji - Zarządzenie nr 15/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie terminów składania dokumentów oraz terminów poszczególnych etapów prac komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie - Zarządzenie nr 14/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Uchwała Nr AR001- 1 -IV/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, formy tych studiów oraz liczby miejsc na studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017. (pobierz)

 


REKRUTACJA 2015/2016

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016

Uwaga kandydaci na doktorantów!!!
Termin dodatkowej rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne: 7 – 25 wrzesień 2015 r.
Rozmowa rekrutacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się w dniu 30 września 2015 r. od godziny 10:00 w Sali Senatu w budynku głównym AWF Katowice.
Zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

Zarządzenie nr 25 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im.Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 7 września 2015r. w sprawie terminów składania dokumentów oraz terminów poszczególnych etapów prac komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie w dodatkowym terminie rekrutacji.(pobierz)

Zasady dodatkowej rekrutacji - (pobierz)

Kryteria kwalifikacji - (pobierz)

Podanie o przyjęcie na studia - (pobierz)

Kwestionariusz osobowy aktualny - (pobierz)

Karta informacyjna dla kandydata na studia doktoranckie - (pobierz)

Oświadczenie kierownika katedry - (pobierz)

Oświadczenie opiekuna naukowego - (pobierz)

Terminy rekrutacji - Zarządzenie nr 10/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie terminów składania dokumentów oraz terminów poszczególnych etapów prac komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie - Zarządzenie nr 9/2015 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

Uchwała Nr AR001-1-IV/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016 (pobierz)

Uchwała Nr AR001-2-IV/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów i studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 (pobierz)


REKRUTACJA 2014/2015

Uwaga kandydaci na doktorantów!!!

Termin dodatkowej rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne:  11 – 19 wrzesień 2014 r.

Rozmowa rekrutacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się w dniu
24 września 2014 r.

Zasady rekrutacji pozostają bez zmian.

 

Informacja dla kandydatów na studia doktoranckie o zainteresowaniach

potencjalnych opiekunów prac doktorskich 2014 - (pobierz)

 

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji - (pobierz)

Kryteria kwalifikacji - (pobierz)

Podanie o przyjęcie na studia - (pobierz)

Kwestionariusz osobowy aktualny - (pobierz)

Karta informacyjna na kandydata na studia doktoranckie - (pobierz)

Oświadczenie kierownika katedry - (pobierz)

Oświadczenie kierownika naukowego - (pobierz)

 

Zarządzenie nr 4/2014

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2014r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

 

Zarządzenie nr 3/2014

Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2014r.

w sprawie terminów składania dokumentów oraz terminów poszczególnych etapów prac komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie (pobierz)

 

Uchwała Senatu Nr AR001 – 3 - III/2014

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.  (pobierz)