Regulaminy uczelniane

Regulamin studiów

obowiązujący od 01.10.2019 r.

obowiązujący od 01.10.2017 r.

obowiązujący od 01.10.2016 r.

obowiązujący od 01.10.2015 r.

obowiązujący od 01.10.2013 r.

Regulamin studiów doktoranckich

obowiązujący od 01.10.2017 r.
obowiązujący od 31.03.2015 r.

Regulamin samorządu studenckiego

Regulamin sądu koleżeńskiego

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej

Zarządzenie Nr 37/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Aneks Nr 1 z dnia 23 września 2015 r. do zarządzenia Nr 37/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Aneks Nr 2 z dnia 25 września 2015 r. do zarządzenia Nr 37/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
Aneks nr 1 z dnia 30 września 2015 do Zarządzenia Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów
Zarządzenie Nr 19/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Aneks nr 1 z dnia 30 września 2015 do Zarządzenia Nr 19/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

        .