Rada Wydziału Wychowania Fizycznego

Mandaty w Radzie Wydziału Wychowania Fizycznego w kadencji 2016-2020 otrzymali:

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

  • Joanna Ogrodnik
  • Władysław Szyngiera

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  • Katarzyna Nowotarska

 

Za zgodność: Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr Radosław Ardeński, Katowice, dnia 22 kwietnia 2016 r.


W skład Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Katowice w kadencji 2016-2020 wchodzą 52 osoby, w tym:

1) dziekan, jako przewodniczący;

2) pięciu prodziekanów;

3) trzydziestu sześciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, co stanowi 66,7 % składu rady;

4) sześciu przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, co stanowi 11,1% składu rady;

5) jedenastu przedstawicieli studentów i doktorantów co stanowi 20,4% składu rady; w tym dziesięciu studentów oraz jeden doktorant;

6) jeden przedstawiciel pracowników zatrudnionych na wydziale niebędących nauczycielami akademickimi co stanowi 1,8%