Pracownicy

1.  Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej
                        - kierownik dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. AWF Katowice

a. Zakład Historii, Filozofii i Socjologii – kierownik dr Dorota Pawlik
            - prof. dr hab. Andrzej Noras,
            - dr Dorota Pawlik,
            - mgr Aleksandra Budzisz.

b. Zakład Pedagogiki i Psychologii – kierownik dr Joanna Ogrodnik
            - dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. AWF Katowice,
            - dr Jan Basiaga,
            - dr Joanna Ogrodnik,
            - dr Ewa Przybyła,
            - mgr Tomasz Kaczmarski,
            - mgr Iwona Łukasik,
            - mgr Marcin Ponczek,
            - mgr Sylwia Szopa.

c. Zespół Lingwistyki Stosowanej – kierownik mgr Ewa Herman
            - mgr Natalia Duda,
            - mgr Małgorzata Frelek,
            - mgr Ewa Herman,
            - mgr Barbara Lenska,
            - mgr Iwona Olczyk,
            - mgr Agnieszka Perkowska,
            - mgr Grażyna Romańska,
            - mgr Renata Stachurska.

2.  Katedra Sportów Indywidualnych
                        – kierownik dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice

a. Zakład Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych – kierownik prof.dr hab. Janusz Iskra
            - prof. dr hab. Janusz Iskra,
            - dr hab. Teresa Socha, prof. AWF Katowice,
            - dr Ryszard Grzywocz,
            - dr Bartłomiej Szade,
            - dr Tomasz Skowronek,
            - dr Ronald Mehlich,
            - dr Marzena Paruzel-Dyja,
            - mgr Janusz Krężelok,
            - mgr Iwona Krupa,
            - mgr Aleksander Matusiński.

b. Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego – kierownik dr Alicja Stachura
            - dr hab. Arkadiusz Stanula, prof. AWF Katowice
            - dr Jakub Karpiński,
            - dr Henryk Pietrzak,
            - dr Łucja Płatek,
            - dr Wojciech Rejdych,
            - dr Michał Skóra,
            - dr Alicja Stachura,
            - dr Robert Wilk,
            - dr Andrzej Żurawik,
            - mgr inż. Wojciech Sadowski.

c. Zakład Gimnastyki, Tańca I Fitnessu – kierownik dr Krzysztof Wilusz
            - dr Renata Firak,
            - dr Artur Fredyk,
            - dr Magdalena Głowacka,
            - dr Paweł Kamiński,
            - dr Lidia Kuba,
            - dr Jerzy Trzaska,
            - dr Krzysztof Wilusz,
            - mgr Bożena Kowalik,
            - mgr Angelika Torbus.

d. Zespół Sportów Rakietowych – kierownik dr Aleksandra  Żywicka
            - dr Barbara Olsza,
            - dr Wojciech Olsza,
            - dr Aleksandra Żywicka.

3.  Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych
                        – kierownik prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki.

a. Zakład Fizjologii – kierownik dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. AWF Katowice
            - dr hab. Ilona Pokora, prof. AWF Katowice,
            - dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. AWF Katowice,
            - dr Beata Manowska,
            - dr Rafał Mikołajczyk,
            - dr Katarzyna Nierwińska,
            - dr Marcin Sikora,
            - dr Ewelina Smol,
           - mgr Olga Łakomy.

b. Zakład Biochemii – kierownik dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice
            - prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki,
            - dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice
            - dr Sławomir Jagsz.

c. Zakład Biomedycznych Podstaw Aktywności Ruchowej – kierownik dr Tomasz Kamiński.
            - prof. dr hab. Jan Pilch,
            - dr Elżbieta Kamińska,
            - dr Tomasz Kamiński,
            - dr Krzysztof Malewski,
            - dr Agnieszka Kargul,
            - mgr Daria Baron-Kaczmarek.

4.  Katedra Teorii i Praktyki Sportu
                        – kierownik prof. dr hab. Adam Zając.

a. Zakład Teorii Sportu – kierownik dr Artur Gołaś
 
           - prof. dr hab. Adam Zając,
            - dr Jakub Chycki,
            - dr Dagmara Gerasimuk,
            - dr Artur Gołaś.

b. Zakład Metodologii, Statystyki i Informatyki – kierownik dr hab. Adam Maszczyk, prof. AWF Katowice
            - dr hab. Adam Maszczyk, prof. AWF Katowice
            - dr Damian Herman,
             - dr Przemysław Pietraszewski,
           - dr  inż. Robert Roczniok.

c. Zakład Treningu Sportowego – kierownik dr Michał Wilk
            - dr Michał Wilk,
            - mgr Miłosz Drozd,
            - mgr Mariola Gepfert,
            - mgr Michał Krzysztofik.

d. Zakład Żywienia i Suplementacji – kierownik prof. dr hab. Józef Langfort.
            - prof. dr hab. Paweł Cięszczyk,
            - prof. dr hab. Józef Langfort,
            - dr Małgorzata Michalczyk,
            - dr Grzegorz Zydek,
            - mgr Mateusz Gawełczyk.

e. Zakład Sportów Walki i Samoobrony – kierownik dr Michał Morys
            - dr Michał Morys,
            - dr Karina Nowak,
            - mgr Maciej Kostrzewa,
            - mgr Robert Krawczyk.

5.  Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego
                        – kierownik dr hab. Krystyna Górna-Łukasik, prof. AWF Katowice

a. Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego – kierownik dr Krzysztof Skalik
            - prof. dr hab. Karel Frömel,
            - dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice,
            - dr hab. Krystyna Górna-Łukasik, prof. AWF Katowice,
            - dr hab. Dorota Groffik, prof. AWF Katowice,
            - dr Beata Juras,
            - dr Monika Marszołek,
            - dr Dorota Olex-Zarychta,
            - dr Krzysztof Skalik.

b. Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej – kierownik dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF Katowice
             - dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF Katowice,
             - dr Diana Celebańska,
             - dr Dariusz Pośpiech,
             - dr Barbara Rosołek,
             - dr Bartłomiej Szreniawa,
             - dr Anna Walaszczyk-Iskra,  
             - dr Izabela Zając-Gawlak.

6.  Katedra Zespołowych Gier Sportowych
                        – kierownik prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz.

a. Zakład Piłki Ręcznej – kierownik dr Ryszard Jarząbek
            - prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz,
            - dr Ryszard Jarząbek,
            - dr Zbigniew Pawelak.

b. Zakład Piłki Siatkowej – kierownik dr Jarosław Bodys
            - dr Jarosław Bodys,
            - dr Dorota Szade,
            - mgr Rafał Kalinowski,
            - mgr Barbara Nowak.

c. Zakład Koszykówki – kierownik dr hab. Kazimierz Mikołajec, prof. AWF Katowice
            - dr hab. Kazimierz Mikołajec, prof. AWF Katowice
            - dr Adam Kubaszczyk,
            - dr Ryszard Litkowycz.

d. Zakład Piłki Nożnej – kierownik dr Władysław Szyngiera
            - dr Władysław Szyngiera,
            - mgr Robert Góralczyk,
            - mgr Paweł Grycmann,
            - mgr Janusz Kowalski,
            - mgr Marcin Oślizło,
            - mgr Antoni Piechniczek.

7.  Katedra Motoryczności Człowieka
                        – kierownik prof. dr hab. Grzegorz Juras

a. Zakład Antropomotoryki – kierownik dr Bogusława Gierat
            - prof. dr hab. Grzegorz Juras
            - dr hab. Kajetan Słomka, prof. AWF Katowice,
            - dr Mariusz Furmanek,
            - dr Bogusława Gierat.

b. Zakład Biomechaniki – kierownik dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF Katowice
            - prof. dr hab. Janusz Błaszczyk,
            - dr hab. Bogdan Bacik, prof. AWF Katowice
            - dr hab. Henryk Król, prof. AWF Katowice
            - dr Grzegorz Sobota,
            - mgr Wioletta Kurpas.

8.  Katedra Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej
                        – kierownik dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice

a. Zakład Turystyki Aktywnej i Przygodowej – kierownik dr Artur Magiera
            - dr Artur Magiera,
            - dr Ewa Wyszkowska,
            - mgr Katarzyna Jakubik-Bińczak,
            - mgr Oskar Placek.

b. Zakład Teoretycznych Podstaw Turystyki – kierownik dr Gerard Kosmala
            - dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice
            - dr Gerard Kosmala,
            - dr Aleksandra Vierek.

c. Zakład Gospodarki Sportowej i Turystycznej – kierownik dr Danuta Żylak
            - dr inż. Jakub Ryśnik,
            - dr Danuta Żylak,
            - mgr Agnieszka Ardeńska.

d. Zakład Aktywności Fizycznej i Profilaktyki Zdrowia – dr Agnieszka Nawrocka
            - dr hab. Władysław Mynarski, prof. AWF Katowice
            - dr Małgorzata Dębska,
            - dr Agnieszka Nawrocka,
            - dr Jacek Polechoński,
            - dr Michał Rozpara,
            - mgr Arkadiusz Mynarski,
            - mgr Maria Niestrój-Jaworska.

e. Zakład Rekreacji i Odnowy Psychosomatycznej – dr hab. Małgorzata Grabara, prof. AWF Katowice
            - dr hab. Jarosław Cholewa, prof. AWF Katowice
            - dr hab. Małgorzata Grabara, prof. AWF Katowice
            - dr Anna Kaczyńska-Witkowska,
            - mgr Anna Bieniec,
            - mgr Rafał Kudrys,
            - mgr Aneta Powerska-Didkowska,
            - mgr Bożena Wołkowycka.

f. Zakład Terenowych Form Aktywności Fizycznej – kierownik dr Adam Staszkiewicz
            - dr Katarzyna Górska,
            - dr Adam Staszkiewicz,
            - mgr Michał Starzyński,
            - mgr Krzysztof Traczyk,
            - mgr Lesław Wykrota.

9.  Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego
                        – kierownik prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

a. Zakład Zarządzania Kryzysowego – kierownik dr n. med. Henryk Szczerba
            - dr n. med. Henryk Szczerba,
            - dr inż. Waldemar Kozaczyński,
            - dr Bogdan Szydłowski,
            - mgr inż. Franciszek Dryja.

b. Zakład Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – kierownik dr Andrzej Szymański
            - dr Bartosz Głowacki,
            - dr Andrzej Szymański,
            - dr Marek Zawartka,
            - mgr Robert Rajchel,
            - mgr Małgorzata Zawartka.

c. Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa – kierownik dr hab. Zbigniew Grzywna. prof. AWF Katowice
            - prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka,
            - dr hab. Zbigniew Grzywna, prof. AWF Katowice
            - dr Ewa Krzyżak-Szymańska,
            - dr Andrzej Nowak,      
            - mgr Karol Bar.