Plany studiów

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Program Szkoły Doktorskiej (1 rok)

Plany Studiów Doktoranckich (2, 3 i 4 rok)

dostępne są na stronie:

(https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/szkola-doktorska-awf-katowice/plany-studiow-i-organizacja)


I i II rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2016/2017 (pobierz)

III i IV rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2016/2017 (pobierz)


I rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2015/2016 (pobierz)

II i III rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2015/2016 (pobierz)

IV rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2015/2016 (pobierz)


I i II rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2014/2015 (pobierz)

III rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2014/2015 (pobierz)

IV rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2014/2015 (pobierz)


I rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2013/2014 (pobierz)

II rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2013/2014 (pobierz)

III i IV rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2013/2014 (pobierz)


I rok  studia stacjonarne trzeciego stopnia 2012/2013 (pobierz)

II, III i IV rok studia stacjonarne trzeciego stopnia  2012/2013 (pobierz)