Organizacja roku

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Program Szkoły Doktorskiej (1 rok)

Plany Studiów Doktoranckich (2, 3 i 4 rok)

dostępne są na stronie:

(https://www.awf.katowice.pl/uczelnia/szkola-doktorska-awf-katowice/plany-studiow-i-organizacja)


 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO STUDIA DOKTORANCKIE

Rok akademicki 2015/2016
Organizacja roku 2015/2016 (studia stacjonarne) (pobierz)
Rok akademicki 2014/2015
Organizacja roku 2014/2015 (studia stacjonarne) (pobierz)
Rok akademicki 2013/2014
Organizacja roku 2013/2014(studia stacjonarne) (pobierz)
Rok akademicki 2012/2013
Organizacja roku 2012/2013(studia stacjonarne) (pobierz)
Rok akademicki 2011/2012
Organizacja roku 2011/2012(studia stacjonarne i niestacjonarne) (pobierz)
Rok akademicki 2010/2011
Organizacja roku 2010/2011 (studia stacjonarne i niestacjonarne) (pobierz)