Kolegium Elektorów Wydziału

Elektorzy z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Miłosz Czuba
 2. Krystyna Górna-Łukasik
 3. Andrzej Hadzik
 4. Grzegorz Juras
 5. Adam Maszczyk
 6. Ilona Pokora
 7. Stanisław Poprzęcki
 8. Ewa Sadowska-Krępa
 9. Teresa Socha
 10. Arkadiusz Stanula
 11. Janusz Ślusarczyk
 12. Rajmund Tomik
 13. Adam Zając
 14. Anna Zwierzchowska
 15. Aleksandra Żebrowska

Elektorzy z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dorota Groffik
 2. Ryszard Grzywocz
 3. Ryszard Jarząbek
 4. Adam Kubaszczyk
 5. Joanna Ogrodnik
 6. Łucja Płatek
 7. Marek Zawartka

Elektorzy z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Jolanta Nawrocka
 2. Katarzyna Nowotarska

Elektorzy z grupy studentów:

 1. Martin Bednarek
 2. Daniel Ciesiulewicz
 3. Ewa Maczuch
 4. Martyna Maczuch
 5. Mateusz Mleczko

Elektorzy z grupy doktorantów:

 1. Karol Bar

Sekretarz Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr Radosław Ardeński, Katowice, dnia 28 stycznia 2016 r.


Zebrania wyborcze w wyborach przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału Wychowanai Fizycznego odbędą się we wtorek 27 stycznia 2016 r. :

 • o godz. 900 w auli na starej hali dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
 • o godz. 1200 w auli w budynku A dla nauczycieli akademickich.

Kandydaci do Kolegium Elektorów Wydziału Wychowania Fizycznego w kadencji 2016-2020:

z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

 1. Miłosz Czuba
 2. Krystyna Górna-Łukasik
 3. Andrzej Hadzik
 4. Grzegorz Juras
 5. Adam Maszczyk
 6. Ilona Pokora
 7. Stanisław Poprzęcki
 8. Ewa Sadowska-Krępa
 9. Teresa Socha
 10. Arkadiusz Stanula
 11. Janusz Ślusarczyk
 12. Rajmund Tomik
 13. Adam Zając
 14. Anna Zwierzchowska
 15. Aleksandra Żebrowska

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dorota Groffik
 2. Ryszard Grzywocz
 3. Ryszard Jarząbek
 4. Adam Kubaszczyk
 5. Joanna Ogrodnik
 6. Łucja Płatek
 7. Marek Zawartka

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Jolanta Nawrocka
 2. Katarzyna Nowotarska

Kolegium Elektorów Wydziału Wychowania Fizycznego składa się z 30 elektorów:

 • 15 przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • 7 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich;
 • 6 przedstawicieli studentów i doktorantów, w tym 5 przedstawicieli studentów i 1 przedstawiciel doktorantów;
 • 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.