Kierunki studiów

3-letnie stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego

kierunek wychowanie fizyczne
 specjalność:

 • wychowanie fizyczne i przyroda
 • wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
 • wychowanie fizyczne i edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  informacje nt. specjalności

kierunek sport
 specjalność:

 • trener przygotowania motorycznego

kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
  specjalność:

 • zarządzanie kryzysowe
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

kierunek turystyka i rekracja
  specjalność:

 • rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
 • pilot wycieczek

 kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

  specjalność:

 • trening w otyłości i chorobach przewlekłych
 • trening osób starszych i niepełnosprawnych

3-letnie niestacjonarne studia I stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego

kierunek wychowanie fizyczne
 specjalność:

 • wychowanie fizyczne i przyroda
 • wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
 • wychowanie fizyczne i edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
  specjalność:

 • zarządzanie kryzysowe
 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

kierunek turystyka i rekracja
  specjalność:

 • rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną
 • pilot wycieczek

kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

  specjalność:

 • trening w otyłości i chorobach przewlekłych
 • trening osób starszych i niepełnosprawnych

2-letnia stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego

kierunek wychowanie fizyczne
 specjalność:

 • wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne i trening sportowy
 • wychowanie fizyczne i taniec
 • wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej / asysten osoby niepełnosprawnej
 • wychowanie fizyczne i funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku

kierunek turystyka i rekracja
 specjalność:

 • trener osobisty
 • turystyka aktywna
   

2-letnia niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego

kierunek wychowanie fizyczne
 specjalność:

 • wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
 • wychowanie fizyczne i trening sportowy
 • wychowanie fizyczne i taniec
 • wychowanie fizyczne i opiekun osoby starszej / asysten osoby niepełnosprawnej
 • wychowanie fizyczne i funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku

kierunek turystyka i rekracja
 specjalność:

 • trener osobisty
 • turystyka aktywna