Kierunek WF


Zagadnienia egzaminu licencjackiego - kierunek wychowanie fizyczne:

Grupa problemowa – Dydaktyka zajęć wychowania fizycznego (pobierz)

Grupa problemowa – Wieloaspektowe reakcje organizmu na wysiłek fizyczny u dzieci i młodzieży (pobierz)


Tematyka prac licencjackich - kierunek wychowanie fizyczne

Katedra Sportów Indywidualnych

Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

Katedra Motoryczności Człowieka

Katedra Nauk Fizjologiczno Medycznych

Katedra Teorii i Praktyki Sportu

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Katedra Humanistyznych Podstaw Kultury Fizycznej

Samodzielny Zakład Terenowych Form Aktywności Ruchowej


UWAGA STUDENCI studiów  II stopnia kierunek wychowanie fizyczne

dotyczy pisania prac dyplomowych magisterskich czytaj

Zgoda na monitorowanie absolwenta pobierz

Karta obiegowa studia II stopnia kierunek wychowanie fizyczne pobierz

Podanie o wydanie dyplomu w języku obcym pobierz

 


UWAGA STUDENCI studiów I stopnia kierunek wychowanie fizyczne

Przed egzaminem licencjackim student zobowiązany jest obowiązkowo złożyć (pobierz)

Nowa Uchwała dotycząca pisania prac licencjackich (pobierz)

Fiszka bibliograficzna (pobierz)

Karta obiegowa studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne (pobierz)

Zgoda na monitorowanie absolwenta (pobierz)

Ankieta- samoocena przygotowania do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego (pobierz)

Podanie o wydanie dyplomu w języku obcym (pobierz)