Kierunek TiR

 

 

UWAGA STUDENCI

studiów  I stopnia kierunek turystyka i rekreacja

Egzamin licencjacki

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie semestru (wszystkie wpisy w systemie USOS) i złożenie pracy do dziekanatu.

Informacja dla studentów (pobierz)

Fiszka bibliograficzna (pobierz)

Karta obiegowa (pobierz)

Zgoda na monitorowanie absolwenta (pobierz)

Zagadnienia egzaminu licencjackiego dla kierunku Turystyka i Rekreacja (pobierz)
 
 

Tematyka prac magisterskich (lista promotorów)

Problematyka prac magisterskich (pobierz)

UWAGA STUDENCI

studiów  II stopnia kierunek turystyka i rekreacja

Informacja dla studentów (pobierz)

Uchwała w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) (pobierz)

Fiszka bibliograficzna (pobierz)

Karta obiegowa (pobierz)

Zgoda na monitorowanie absolwenta (pobierz)

Podanie o wydanie dyplomu w j.obcym (pobierz)