Dyżury i kontakt


DZIEKAN WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice
Pokój 3b 


Konsultacje:
środa - 7.00 - 9.00
czwartek  - 8.00 - 10.00


 

PRODZIEKANI

Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek wychowanie fizyczne i IPPS
dr Krzysztof Wilusz
Pokój nr 4a
Konsultacje:
Poniedziałek 9:30 - 10:30
Czwartek 8:30 - 9:30 

Prodziekan ds. studiów II stopnia kierunek wychowanie fizyczne oraz I stopnia kierunek turystyka i rekreacja
dr inż. Robert Roczniok
Pokój nr 5a
Konsultacje:  wtorek 10:00 -11:00

Prodziekan ds. studiów I stopnia kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne oraz sport
dr Marek Zawartka
Pokój nr 5b
Konsultacje: wtorek 11:30 - 12:30

Prodziekan ds. studiów II stopnia kierunek turystyka i rekreacja oraz trener osobisty z dietetyką sportową oraz studiów I stopnia aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
dr Agnieszka Nawrocka
Pokój nr 6
Konsultacje
wtorek  13:00 – 14:00

Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ds. nauki
dr hab. Ilona Pokora prof. AWF Katowice
Pokój nr 8a
Konsultacje:
Poniedziałek  9:30 - 10:30
Czwartek 11:00- 12:30


Kierownik Dziekanatu

mgr Magdalena Dudek
Pokój 3a
tel. (032) 207 52 71
adres e-mail: m.dudek@awf.katowice.pl    


Sekretariat Wydziału Wychowania Fizycznego

Pokój nr 3

mgr Joanna Siedlak-Frydecka
 tel. (032) 207 52 56
 adres e-mail: j.siedlak@awf.katowice.pl                                                                                                                                                                                          


Zespół ds. IPPS studia I stopnia kierunek wychowanie fizyczne oraz sport

Pokój nr 3
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 12:00; 12:30 - 14:00

Dyzur sobota 15.06.2019r. godzina 9:00 - 13:00

mgr Dotora Czapiewska
tel. (032) 207 52 24
adres e-mail: d.czapiewska@awf.katowice.pl


Zespół ds. Studiów I stopnia kierunek wychowanie fizyczne, kierunek sport oraz kierunek turystyka i rekreacja I rok

Pokój 4
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 12:00; 12:30 - 14:00

Dyżur sobota 29.06.2019r. godzina 9:00 - 13:00

Barbara Zakowicz
tel. (032) 207 51 43
adres e-mail: b.zakowicz@awf.katowice.pl

Lidia Wójcik
tel. (032) 207 51 43
adres e-mail: l.wojcik@awf.katowice.pl


Zespół ds. studiów II stopnia kierunek wychowanie fizyczne, kierunek trener osbisty z dietetyką sportową oraz I stopnia kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, kierunek turystyka i rekreacja II rok

Pokój nr 5

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 12:00; 12:30 - 14:00
Sobota: 9:00-13:00 dyżur -  8,15,29 czerwca  2019 r.

mgr Katarzyna Nowotarska
bezpieczeństwo wewnętrzne, turystyka i rekreacja II rok
tel. (032) 207 54 32
adres e-mail: k.nowotarska@awf.katowice.pl

Justyna Wróbel
wychowanie fizyczne oraz trener osobisty z dietetyką sportową
tel. (032) 207 51 31
adres e-mail: j.wrobel@awf.katowice.pl


Zespół ds. Studiów II stopnia kierunek turystyka i rekreacja, I stopnia kierunek aktywność aizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz kieruenk turystyka i rekreacja III rok oraz IPPS II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz IPPS I stopnia (BW, AFIŻ, TiR)

Pokój nr 6

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 12:00; 12:30 - 14:00

Sobota: 9:00-13:00 dyżur -  11, 25  maja 2019 r.

Katarzyna Raif
turystyka i rekreacja II stopień, IPPS II stopień oraz IPPS I stopień (BW, AFiŻ, TiR)
tel. (032) 207 52 62
adres e-mail: k.raif@awf.katowice.pl

Beata Pisula
aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz turystyka i rekreacja III rok
tel. (032) 207 52 62
adres e-mail: b.pisula@awf.katowice.pl


Studia doktoranckie i postępowania awansowe
Pokój nr 8

Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 11:30; 12:00 - 14:00

Studia doktoranckie Ewelina Wilusz
tel. (032) 207 51 27
adres e-mail: e.wilusz@awf.katowice.pl

Postępowania awansowe mgr Renata Kłosowska
tel. (032) 207 51 27
adres e-mail: r.klosowska@awf.katowice.pl


Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Adam Maszczyk, prof. AWF Katowice
Pokój nr 306 A
 


Praktyki studenckie Stara hala  
Pokój nr 3 SH
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30 - 12:00; 12:30 - 14:00
mgr Ewa Bester
tel. (032) 207 53 56
adres e-mail: e.bester@awf.katowice.pl