Dyplomowanie

Problematyka prac magisterskich realizowanych na Wydziale Wychowania Fizycznego

 

KATEDRA MOTORYCZNOŚCI CZŁOWIEKA

KATEDRA NAUK FIZJOLOGICZNO-MEDYCZNYCH

KATEDRA HUMANISTYCZNYCH PODSTAW KULTURY FIZYCZNEJ

KATEDRA TURYSTYKI I PROZDROWOTNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

KATEDRA TEORII I METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KATEDRA ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH

KATEDRA SPORTÓW INDYWIDUALNYCH

 


 

Zasady i tryb dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich oraz wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) na Wydziale Wychowania Fizycznego

 

NOWA UCHWAŁA!!!!

Uchwała Nr RWWF-1-VI/2018 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) na Wydziale Wychowania Fizycznego (pobierz)

 

Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) na Wydziale Wychowania Fizycznego (pobierz)

Uchwała Nr RWWF-1-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego (pobierz)