UWAGA !!!!

Uwaga studenci I i II roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz I roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia kierunku wychowanie fizyczne!!!!!

W związku z uchwaleniem przez Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Uchwały Nr AR001-2-II/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku o zmianie uchwały Nr AR001-1-VII/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów, proszę o wydrukowanie poniższej uchwały, zapoznanie się z jej treścią i dostarczenie do dnia 14 marca 2014 r. podpisanego egzemplarza do swojego dziekanatu.

 PDF