Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Marcin Sikora