Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego zaprasza na nadzwyczajne posiedzeniey Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, które odbędzie się 4.10.2016r.