Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego zaprasza na posiedzeniey Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, które odbędzie się 20.09.2016r.