Władze

 

 

Dziekan Wydziału Fizjoterapii
prof. dr hab. Jakub Taradaj 
konsultacje: po umówieniu spotkania(tel. 668613945) 
e-mail: j.taradaj@awf.katowice.pl


 

Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Fizjoterapii
dr n. k.f. Krystyna Kwaśna, doc.AWF; tel: 32-207-5350
Konsultacje: poniedziałek 13:00 - 15:00; czwartek  10:00 - 12:00
e-mail: k.kwasna@awf.katowice.pl

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizjoterapii
dr hab. n.k.f. Andrzej Myśliwiec prof. nadzw. AWF: tel. 32 207 53 44
Konsultacje: wtorek 10:00 - 12:00; czwartek 9:00 - 10:00

 

RADA WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

 1. Prof. dr hab. Jakub Taradaj – Dziekan
 2. Dr hab. Andrzej Myśliwiec prof. AWF - Prodziekan
 3. Dr Krystyna Kwaśna – Prodziekan
 4. Prof. dr hab. Edward Saulicz
 5. Dr hab. Cezary Kucio prof. AWF
 6. Dr hab. Piotr Król prof. AWF
 7. Dr hab. Michał Kuszewski prof. AWF
 8. Dr hab. Małgorzata Matyja prof. AWF
 9. Dr hab. Zbigniew Nowak prof. AWF
 10. Dr hab. Tomasz Wolny prof AWF
 11. Dr Joanna Cieślińska Świder
 12. Dr Damian Kania
 13. Dr Krzysztof Mehlich
 14. Dr Paweł Ryngier
 15. Mgr Barbara Całka
 16. przedstawiciele studentów (4 osoby)

Osoby z głosem doradczym

 1. przedstawiciele związków zawdowych ZNP
 2. przedstawiciele związków zawodowych Solidarność

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.