Sylabusy

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE:

 

A1 JĘZYK OBCY

A2 WYCHOWANIE FIZYCZNE

A3 PSYCHOLOGIA

A4 PSYCHOLOGIA KLINICZNA

A5 PEDAGOGIKA

A6 PEDAGOGIKA SPECJALNA

A7 PODSTAWY PRAWA

A8 ANATOMIA PRAWIDŁOWA CZŁOWIEKA

A9 ANATOMIA NA ŻYWYM CZŁOWIEKU

A10 BIOLOGIA MEDYCZNA

A11 FIZJOLOGIA

A12 BIOCHEMIA

A13 BIOFIZYKA

A14 BIOMECHANIKA

A15 BIOMECHANIKA KLINICZNA

A16 KINEZJOLOGIA

A17 PIERWSZA POMOC

A18 PATOLOGIA OGÓLNA

A19 GENETYKA

A20 FARMAKOLOGIA W FIZJOTERAPII

A21 HISTORIA REHABILITACJI

A22 FILOZOFIA

A23 BIOETYKA

A24 SOCJOLOGIA

A25 DYDAKTYKA FIZJOTERAPII

A26 DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

A27 ZDROWIE PUBLICZNE

A28 EKONOMIA I SYSTEMY ZDROWIA

A29 ZARZĄDZANIE I MARKETING

A30 TRENING SPORTOWY

A31 KSZTAŁCENIE RUCHOWE I METODYKA NAUCZANIA RUCHU

A32 KINEZYTERAPIA

A33 FIZYKOTERAPIA

A34 TERAPIA MANUALNA

A35 MASAŻ

A36 FIZJOTERAPIA OGÓLNA

A37 WYROBY MEDYCZNE

A38 FIZJOPROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA

A39 METODY SPECJALNE FIZJOTERAPII

A40 METODY SPECJALNE TERAPII TKANKOWEJ

A41 ADAPTOWANA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

A42 SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A43 METODOLOGIA BADAŃ

A44 SEMINARIUM MAGISTERSKIE

A45 STATYSTYKA

A46 WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

A47 WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI FUKCJONALNEJ W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

A48 WPROWADZENIE DO DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ W WIEKU ROZWOJOWYM

A49 DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

A50 DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

A51 DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W WIEKU ROZWOJOWYM

A52 WPROWADZENIA DO PROGRAMOWANIA REHABILITACJI W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

A53 WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA REHABILITACJI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

A54 WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA REHABILITACJI W WIEKU ROZWOJOWYM

A55 PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

A56 PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH

A57 PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W WIEKU ROZWOJOWYM

 

MODUŁ KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII:

 

B1-4 KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII

 

MODUŁ: FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU:

 

B6 FKDNR ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA

B7 FKDNR MEDYCYNA SPORTOWA

B8 FKDNR REUMATOLOGIA

B9 FKDNR NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA

B10 FKDNR FIZJOTERAPIA W WIEKU ROZWOJOWYM

B11 FKDNR KOREKTA WAD POSTAWY

 

MODUŁ: FIZJOTERAPIA KLINICZNA W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH:

 

B13 FWCHW KARDIOLOGIA i KARDIOCHIRURGIA

B14 FKWCHW PULMONOLOGIA

B15 FKWCHW CHIRURGIA

B16 FKWCHW GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO

B17 FKWCHW PEDIATRIA

B18 FKWCHW GERIATRIA

B19 FKWCHW PSYCHIATRIA

B20 FKWCHW ONKOLOGIA I MEDYCYNA PALIATYWNA

 

AUTORSKA OFERTA UCZELNI:

 

C1 AKTYWNA REHABILITACJA

C2 REHABILITACJA W WODZIE

C3 DRENAŻ LIMFATYCZNY

C4 SPECJALISTYCZNE METODY FIZYKOTERAPII

C5 ODNOWA BIOLOGICZNA I SPA

C6 PODSTAWY ŻYWIENIA W JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH

C7 ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI TKANEK DLA POTRZEB FIZJOTERAPII

C8 FIZJOTERAPIA W SPORCIE

C9 ERGONOMIA OGÓLNA I KLINICZNA

C10 LABORATORIUM ANALIZY FUNKCJONALNEJ NARZĄDU RUCHU

C11 DIAGNOSTYKA KLINICZNA W FIZJOTERAPII

C12 PSW - PODSTAWY KYNOTERAPII

C12 PSW - PROGRAMOWANIE FIZJOTERAPII W OPARCIU O METODY SPECJALNE

C12 PSW - SPRZĘŻENIA ZWROTNE W FIZJOTERAPII

C12 PSW - WSPINACZKA HALOWA

C12 PSW - JĘZYK MIGANY

C12 PSW - JOGA

 

 

MODUŁ: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

 

D2 PRAKTYKA ASYSTENCKA WDROŻENIOWA

D3 PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII I FIZYKOTERAPII

D4 PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ DZIECI I DOROSŁYCH I

D5 PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ DZIECI I DOROSŁYCH II

D6 PRAKTYKA ZAWODOWA