Stypendia

Link do pomocy materialnej dla studentów: akty prawne

https://awf.katowice.pl/uczelnia/pomoc-materialna