JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FIZJOTERAPII

Pełnomocnik Dziekana Fizjoterapii ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Piotr Król prof. nadzw. AWF

zarządzenie Rektora

 

Lata 2014-2016

raporty dotyczące jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia

 

Lata 2017-2019

raport jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia

raport 2

raport3

raport4